Θεωρητικές επιστήμες - Σελίδα 2

Products

Ο Λεξιλογικός δανεισμός της Ελληνικής πρός την Αγγλική

Ο Λεξιλογικός δανεισμός της Ελληνικής πρός την Αγγλική

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να ερευνήσει θέματα που...

10,60 €
9,54 €
Και όμως ζωγραφίζουν

Και όμως ζωγραφίζουν

Η εργασία αυτή αποτελείται από τρία μέρη. Στο Α' μ...

26,50 €
23,85 €
Εισαγωγή στην αισθητική

Εισαγωγή στην αισθητική

21,20 €
19,08 €
Φιλοσοφείν

Φιλοσοφείν

31,80 €
28,62 €
Jean Genet, Bernard-Marie Koltes

Jean Genet, Bernard-Marie Koltes

29,68 €
26,71 €
Εισαγωγή στην αφηγηματολογία

Εισαγωγή στην αφηγηματολογία

16,96 €
15,26 €
Εικαστική παιδαγωγική

Εικαστική παιδαγωγική

53,00 €
47,70 €
Θέματα Ορθοδόξου Χριστολογίας

Θέματα Ορθοδόξου Χριστολογίας

Το βιβλίο περιλαμβάνει πέντε αυτοτελείς εργασίες δ...

27,56 €
24,80 €
Ιστορική πορεία της γυναίκας στη Βίβλο και ισότητα των δυο φύλων

Ιστορική πορεία της γυναίκας στη Βίβλο και ισότητα των δυο φύλων

Είναι ίσως η πρώτη στον ελληνικό χώρο εργασία που...

26,50 €
23,85 €
Η περί των ακτίστων Θείων ενεργειών διδασκαλία του Αγ.Φιλοθέου

Η περί των ακτίστων Θείων ενεργειών διδασκαλία του Αγ.Φιλοθέου

Εις τήν παρούσαν εργασίαν έπιχειρεϊται ή διερεύνησ...

9,54 €
8,59 €