Εγχειρίδιο βιβλικής ιστορίας και Θεολογίας της Παλαιάς Διαθήκης

Συγγραφέας: Ελένη Χριστινάκη
21,20€  19,08€

Το παρόν διδακτικό εγχειρίδιο προέρχεται από την ενοποίηση και επαύξηση δύο προηγούμενων, ενός που αφορούσε στη Βιβλική Ιστορία και ενός που αφορούσε στη Βιβλική Θεολογία. Η πολύχρονη πείρα της συγγραφέως από τη διδασκαλία συναφών μαθημάτων, της επεσήμανε την ανάγκη για ένα βατό και καλά δομημένο κείμενο που θα βοηθούσε τους φοιτητές του ημετέρου Τμήματος να κατανοήσουν με απλότητα τα περιπεπλεγμένα γεγονότα που αναφέρονται στην Π.Δ. καθώς και τις θεολογικές βάσεις, που θέτει το κείμενο. Τούτο γίνεται άμεσα κατανοητό από τη διεθνή προβληματολογία για την ιστορικότητα και τις διαδοχές των βασιλέων του Ιούδα και του Ισραήλ καθώς και τις διάφορες απόψεις για την εκπορευόμενη από την Π.Δ. θεολογία. Έτσι γεννήθηκε αυτό το σύγγραμμα, που, χωρίς να έχει αξιώσεις επιστημονικής πρωτοτυπίας, προσπαθεί χωρίς πλατειασμούς να παράσχει το βασικό υλικό που είναι αναγκαίο για μία εισαγωγική επαφή με το γνωστικό αντικείμενο της Βιβλικής Ιστορίας και της Βιβλικής Θεολογίας. Για τη συγγραφή του παρόντος η συγγραφέας βασίστηκε, κατά κύριο λόγο, στα έργα Ελλήνων Θεολόγων καθώς και σε μερικά διεθνώς αναγνωρισμένα έργα της αλλοδαπής. Οι θέσεις που λαμβάνει όσον αφορά στη χρονολογία μπορεί να φανούν συντηρητικές. Παρόλα αυτά, φρονούμε ότι πρέπει πρώτα να γίνει κατανοητή η εσωτερική χρονολόγη-ση του κειμένου ούτως ώστε να γίνει αντιληπτή η σύγχρονη έρευνα. Εξάλλου με τη βασική βιβλιογραφία που δίδεται στο τελευταίο μέρος του συγγράμματος θέλει να δώσει στους φοιτητές κάποιο βασικό υλικό για συνεχίσουν τη μελέτη τους στους σημαντικούς αυτούς τομείς των βιβλικών σπουδών, να παρακολουθήσουν τη σύγχρονη προβληματολογία και να δομήσουν τη δική τους άποψη. Πρέπει, λοιπόν,έχοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, να τονιστεί ότι το παρόν αποτελεί εγχειρίδιο διδασκαλίας και δεν ακολουθεί τη δομή επιστημονικού συγγράμματος.


ISBN: 978-960-266-201-4
Έτος έκδοσης: 2007
Διαστάσεις: 17x24
Σελίδες: 216
TOP