Μηνάς Αγγελίδης

Βιβλία του Συγγραφέα:

Χωροταξικός σχεδιασμός και βιώσιμη ανάπτυξη

Χωροταξικός σχεδιασμός και βιώσιμη ανάπτυξη

Η Χωροταξία είναι ένας στρατηγικός σχεδιασμός. Πρέ...

45,58 €
41,02 €