Γεώργιος Γκρος

Βιβλία του Συγγραφέα:

Ωπλισμένο σκυρόδεμα κατά τον ελληνικό κανονισμό 2000

Ωπλισμένο σκυρόδεμα κατά τον ελληνικό κανονισμό 2000

Το βιβλίο ασχολείται με τα υλικά κατασκευής, ιδιότ...

41,34 €
37,21 €