Μηχανική των παραμορφωσίμων σωμάτων, τόμος I,Προβλήματα και ασκήσεις

Μηχανική των παραμορφωσίμων σωμάτων, τόμος I,Προβλήματα και ασκήσεις

Το βοήθημα αυτό φιλοδοξεί να παρουσιάσει με υποδει...

24,38 €
21,94 €