Δημήτριος Φακίνος

Βιβλία του Συγγραφέα:

Στοχαστικά μοντέλα στην επιχειρησιακή έρευνα

Στοχαστικά μοντέλα στην επιχειρησιακή έρευνα

Η δεύτερη έκδοση χαρακτηρίζεται από μια λεπτομερέσ...

42,40 €
38,16 €
Εισαγωγή στις πιθανότητες και τις στοχαστικές διαδικασίες

Εισαγωγή στις πιθανότητες και τις στοχαστικές διαδικασίες

Στο παρόν σύγγραμμα, επιχειρείται η παρουσίαση των...

50,88 €
45,79 €
Ουρές αναμονής

Ουρές αναμονής

Το αντικείμενο του παρόντος συγγράμματος είναι ακρ...

42,40 €
38,16 €