Αθανάσιος Τσαρπαλιάς

Βιβλία του Συγγραφέα:

Αναλυτικές συναρτήσεις και εφαρμογές

Αναλυτικές συναρτήσεις και εφαρμογές

Το βιβλίο αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στο πρώτο...

41,34 €
37,21 €