Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα

Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα

Στο παρόν σύγγραμμα επιχειρείται μια εισαγωγή στην...

40,28 €
36,25 €