Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής, Τόμος ΙΙ

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις - Κλασσικές Συναρτήσεις - Συναρτήσεις Green - Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους. Η΄ ΕΚΔΟΣΗ

Κωδικός Προϊόντος: 978-960-266-506-0

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για το προϊόν αυτό. Αξιολόγησε το

Product information

43,74 €
48,60 €
-10%
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Περιγραφή

Το παρόν βιβλίο Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής ΙΙ, αποτελεί συνέχεια του αντιστοίχου Ι

ως προς τους στόχους. Επιχειρεί δηλαδή να αναπτύξει διεξοδικά μεθόδους λύσεις προ-

βλημάτων που αφορούν την Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Φυσική, τα Εφαρμοσμένα Μα-

θηματικά και τις Επιστήμες των Μηχανικών. Ιδιαίτερα προσφέρεται για την κατάρτιση

των φοιτητών που επιθυμούν να σπουδάσουν τα αντικείμενα αυτά. Η παρούσα μελέτη

εστιάζεται στα εξής θέματα:

α) Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις (ΣΔΕ). Το κεφάλαιο αυτό ξεκινάει με την επίλυση

απλών εξισώσεων πρώτης τάξης (ομογενείς, τέλεια διαφορικά, ολοκληρωτικός πα-

ράγων Euler, μετασχηματισμοί Legendre) με εφαρμογές στην κλασσική μηχανική, την

θερμοδυναμική και τον ηλεκτρομαγνητισμό. Συνεχίζει με τις διάσημες ΔΕ Beroulli και

Ricccati, τις αυτόνομες εξισώσεις και εκείνες που έχουν συμμετρίες κλίμακας. Ακολου-

θεί η μελέτη των γραμμικών ΔΕ, ομογενών και μη, αναπτύσσονται μέθοδοι επίλυσης

αυτών, ιδιαίτερα με σταθερούς συντελεστές, και δίνονται χρήσιμες εφαρμογές. Ύστερα

έρχεται η επίλυση γραμμικών ΔΕ 2ης τάξης με τη μέθοδο Frobenius (αναπαράσταση των

λύσεων μέσω δυναμοσειρών) και ακολουθεί η ενδιαφέρουσα και πολύ χρήσιμη, έκφραση

των λύσεων αυτών μέσω ολοκληρωτικών αναπαραστάσεων.

β) Κλασσικές συναρτήσεις: Εδώ μελετώνται οι συναρτήσεις Lgendre α΄ και β΄ είδους,

οι Σφαιρικές Αρμονικές, οι διάφορες συναρτήσεις Bessel (συνήθεις α΄ και β΄ είδους, οι

τροποποιημένες, οι σφαιρικές και η ασυμπτωτική συμπεριφορά τους), οι συναρτήσεις

Laguerre και Hermite με αρκετές εφαρμογές.

γ) Συστήματα Sturm Liouville. Είναι χρήσιμα στη μελέτη των ιδιοσυναρτήσεων αυτοπρο-

σαρτημένων τελεστών.

δ) Συναρτήσεις Green. Αυτές χρησιμοποιούνται στη λύση μη ομογενών ΣΔΕ και, κυρίως,

εκείνων με μερικές παραγώγους(ΔΕΜΠ). Παρουσιάζονται επίσης στην επίλυση ρεαλι-

στικών προβλημάτων ιδιοτιμής και στη θεωρία σκέδασης. Είναι το μαθηματικό εργαλείο

που επιτρέπει την μετατροπή μίας διαφορικής εξίσωσης σε ολοκληρωτική (με ενσωμα-

τωμένες τις συνοριακές συνθήκες).

ε) Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους (ΔΕΜΠ). Γίνεται η παραγωγή των

πιο συνηθισμένων ΔΕΜΠ και συζητούνται για κάθε μία οι κατάλληλες αρχικές και συ-

νοριακές συνθήκες. Γίνεται ταξινόμηση των γραμμικών ΔΕΜΠ 2ης τάξης (ελλειπτικές,

υπερβολικές, παραβολικές, χαρακτηριστικές επιφάνειες). Αναπτύσσεται και αξιοποιεί-

ται η μέθοδος του ξεχωρισμού των μεταβλητών, επιλύοντας προβλήματα πρακτικού εν-

διαφέροντος (κυματικά, διάχυσης και ηλεκτρομαγνητισμού). Αναπτύσσεται η λύση των

ΔΕΜΠ με μη ομογενείς συνθήκες (Τύπος του Stokes, κατασκευή Kirkoff και D’Alembert,

κατασκευή με τις συναρτήσεις Green). ΄Ενα κεφάλαιο πλούσιο σε εφαρμογές.__

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Έτος δημοσίευσης:
2022
ISBN:
978-960-266-506-0
Διαστάσεις:
17Χ24
Σελίδες:
704

Πρόσφατες κριτικές

Το προϊόν δεν έχει κάποια αξιολόγηση προς το παρόν.

Αφήστε πρώτοι μια αξιολόγηση για το προϊόν αυτό.

Σας προτείνουμε

Συνδυαστική, τεύχος 2

Συνδυαστική, τεύχος 2

Στο παρόν τεύχος II της Συνδυαστικής συνεχίζεται η...

24,38 €
21,94 €
Εισαγωγή στην άλγεβρα

Εισαγωγή στην άλγεβρα

Η άλγεβρα είναι από τη φύση της ένας αφηρημένος κλ...

20,14 €
18,13 €
Αναλογιστικά μαθηματικά

Αναλογιστικά μαθηματικά

58,30 €
52,47 €
Αναλογισμός

Αναλογισμός

24,38 €
21,94 €