Αρχική / Πανεπ. Συγγράμματα / Θετικές Επιστήμες / Μαθηματικά / Αναλογιστικά Σχήματα Επαγγελματικής Ασφάλισης

Αναλογιστικά Σχήματα Επαγγελματικής Ασφάλισης

Συγγραφέας:

Τιμή
17,17 €
19,08 € -10%
ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ

Παράδοση σε 1-3 ημέρες

Το σύγγραμμα «Αναλογιστικά Σχήματα ΕπαγγελματικήςΑσφάλισης» αποτελεί μια
Αναλογιστική - Στατιστική πραγματεία στο πεδίο των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφά-
λισης. Στο βιβλίο, πραγματοποιείται μια εκτενή αναφορά στην μεθοδολογία που εφαρ-
μόζουν τα Επαγγελματικά Ταμεία. Οι αναλύσεις των μεθόδων αυτών συνοδεύονται με
πλήθος παραδειγμάτων, κυρίως από τις εθνικές και διεθνείς επαγγελματικές εξετάσεις
των Αναλογιστών στο συναφές γνωστικό αντικείμενο. Το βιβλίο απευθύνεται σε φοιτη-
τές των Αναλογιστικών, των Ασφαλιστικών Μαθηματικών, της Στατιστικής, των Μα-
θηματικών και των Χρηματοοικονομικών που κατέχουν βασικές γνώσεις Γραμμικής
Άλγεβρας, Απειροστικού Λογισμού, Στατιστικής και Πιθανοτήτων, καθώς και σε υπο-
ψήφιους Αναλογιστές που προετοιμάζονται για τις επαγγελματικές εξετάσεις της Ένω-
σης Αναλογιστών.
Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται μια εισαγωγή βασικών εννοιών με σκοπό την εξοι-
κείωση με έννοιες που χρειάζονται για να περιγράψουν τα Αναλογιστικά Επαγγελμα-
τικά Σχήματα Ασφαλίσεων. Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύονται οι Ατομικές μέθοδοι
κοστολόγησης και στο τρίτο κεφάλαιο οι Ομαδικές μέθοδοι κοστολόγησης, εμπλουτι-
σμένες με αρκετά παραδείγματα για κάθε μέθοδο.

 

Χαρακτηριστικά προϊόντος
ISBN:
978-960-266-463-6
Subtitle:

Σας προτείνουμε

Συνδυαστική, τεύχος 2
24,38 € -10%
21,94 €
Εισαγωγή στην άλγεβρα
20,14 € -10%
18,13 €
Αναλογιστικά μαθηματικά
58,30 € -10%
52,47 €
Αναλογισμός
24,38 € -10%
21,94 €