Υποβάλλετε το έργο σας

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να εμπιστευτείτε το συγγραφικό σας έργο στις εκδόσεις Συμμετρία.

Αν η εκδοτική σας πρόταση αφορά σε παιδικό βιβλίο, παρακαλούμε να μας στείλετε σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: submissions@simmetria.gr

 

Στο μήνυμα αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνονται:

α) ολόκληρο το κείμενό σας

β) μια σύντομη περίληψη

γ) το βιογραφικό σας

δ) τα στοιχεία επικοινωνίας σας

 

Το βιβλίο σας θα διαβαστεί και θα αξιολογηθεί από την ειδική επιτροπή των εκδόσεών μας. Η απόφαση έκδοσης ή μη λαμβάνεται σε διάστημα τριών μηνών. Αν εντός του χρονικού αυτού διαστήματος δεν λάβετε θετική απάντηση, παρακαλούμε θεωρήστε πως η πρότασή σας έχει απορριφθεί.

 

Προσοχή! Δεκτές γίνονται μόνο πνευματικές εργασίες ενηλίκων.

Έργα παιδιών δεν εκδίδονται.

 

Παρακαλείστε όπως κατοχυρώσετε τα πνευματικά δικαιώματα για το έργο σας σε συμβολαιογράφο, πριν την αποστολή του προς αξιολόγηση.