Θεωρία πεδίου: μάθημα θεωρητικής φυσικής, 2ος τόμος

61,48 49,18

Συγγραφέας: E. M. Лифшиц (E. M. Lifshitz), Ландау, Лев Давидович (lev landau)
Μετάφραση: Θεμιστοκλής Μαυρογορδάτος
Επιμέλεια: Γιώργος Φικιώρης
Διαστάσεις: 17x24
Σελίδες: 840
Έτος εκδόσεως: 2016
Isbn: 978-960-266-395-0
Κατηγορίες: ,

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα πρώτο βήμα μετάφρασης στην Ελληνική γλώσσα του δεύτερου τμήματος του δεκάτομου Μαθήματος Θεωρητικής Φυσικής. Την ιδέα της συγγραφής μιας ενοποιημένης παρουσίασης της θεωρητικής φυσικής συνέλαβε ο Л. Ландау τη δεκαετία του 1930, την οποία και υλοποίησε σταδιακά με τη βοήθεια του μαθητή του, Е. Лифшиц. Με την πάροδο του χρόνου συνεισέφεραν σε αυτή την προσπάθεια και άλλοι μαθητές, πρώτης και δεύτερης γενιάς, με τη συνδρομή των οποίων εμπλουτίστηκαν υπάρχοντες τόμοι και εκδόθηκαν νέοι για να ενσωματώσουν ανακαλύψεις στην κβαντική ηλεκτροδυναμική και τη στατιστική φυσική.
Η ελληνική έκδοση αποβλέπει τόσο στον προπτυχιακό σπουδαστή των δύο τελευταίων ετών σχολών θετικών και τεχνολογικών επιστημών όσο και στο μεταπτυχιακό ερευνητή θεωρητικής (και εφαρμοσμένης) φυσικής. Για τον πρώτο έχουν συμπεριληφθεί συμπληρώματα στις ασκήσεις και στις αποδείξεις τις θεωρίας ως Σημειώσεις του Μεταφραστή (Σ.τ.Μ.) ενώ για το δεύτερο δίνονται επιπλέον επιλεγμένες αναφορές σε ερευνητικές εργασίες που εφάπτονται του κυρίως  αντικειμένου κάθε ενότητας.