Εισαγωγή στην νανοβιοφυσική και οπτική απεικόνιση

42,4038,16(Έκπτωση με ΦΠΑ)

Συγγραφέας: Διδώ Γιόβα
Διαστάσεις: 21x29
Σελίδες: 200
Έτος εκδόσεως: 2011
Isbn: 978-960-266-320-2

Το βιβλίο «Εισαγωγή στη Νανοβιοφυσική και Οπτική Απεικόνιση» αποτελεί μια πολύπαραγοντική προσέγγιση, με δεδομένο ότι εισάγει βασικές αρχές και έννοιες σε θέματα μοριακής και κυτταρικής βιοφυσικής, γονιδιωματικής και πρωτεομικής, ερμηνείας μηχανισμών όρασης και λειτουργίας νευρώνων, νανοβιοφωτονικής με έμφαση στην απεικονιστική μικροσκοπία. Σκοπός είναι να προσφέρει τις βασικές γνώσεις σε ένα ευρύ φάσμα συναφών αντικειμένων, ώστε οι φοιτητές να κατανοήσουν βιοφυσικές έννοιες και αρχές τις οποίες θα εφαρμόσουν σε ερμηνεία μηχανισμών φυσιολογικών συστημάτων, καθώς και να εισάγει στη νανοβιοφωτονική ενσωματώνοντας στοιχεία από βιολογία, φωτονική και οπτική με έμφαση σε εφαρμογές απεικονιστικής μικροσκοπίας.