Ηλεκτροτεχνικές εφαρμογές σε πλοία και πλωτές κατασκευές

21,2019,08(Έκπτωση με ΦΠΑ)

Συγγραφέας: Ιωάννης Προυσαλίδης
Διαστάσεις: 17x24
Σελίδες: 184
Έτος εκδόσεως: 2012
Isbn: 978-960-266-361-5

Στο βιβλίο έχει καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε οι βασικές αρχές λειτουργίας και ανάλυσης των ηλεκτρικών διατάξεων να γίνονται κατανοητές από τον αναγνώστη μέσω απλών παραστατικών απεικονίσεων, ενώ ως προαπαιτούμενες γνώσεις συνιστώνται οι θεμελιώδεις γνώσεις Ηλεκτρομαγνητισμού και βασικής Ηλεκτροτεχνίας. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου γίνεται αναφορά σε εφαρμογές σε εγκαταστάσεις πλοίων και λοιπών πλωτών κατασκευών. Το βιβλίο αποτελείται από οκτώ (8) κεφάλαια, των οποίων η σύνοψη παρατίθεται στη συνέχεια.