Ηλεκτρικές μηχανές

31,8028,62(Έκπτωση με ΦΠΑ)

Συγγραφέας: Ιωάννης Τεγόπουλος
Διαστάσεις: 17x24
Σελίδες: 328
Έτος εκδόσεως: 1991
Isbn: 978-960-266-196-3

Ο τόμος αυτός των Σημειώσεων «ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ, Μέρος Β Μόνιμη Κατάσταση» αποτελεί την συνέχεια του Μέρους A, που ασχολείται με τις βασικές αρχές της ήλεκτρομηχανικής μετατροπής ενέργειας. Οι αρχές αυτές χρησιμοποιούνται τώρα στην μελέτη της μόνιμης κατάστασης των ηλεκτρικών μηχανών. Οι ηλεκτρικές μηχανές που μελετώνται είναι οι Μετασχηματιστές, οι Ασύγχρονες Μηχανές και οι Σύγχρονες Μηχανές δηλαδή οι κύριες ηλεκτρικές μηχανές Εναλλασσομένου Ρεύματος και αναπτύσσονται σε τρία τμήματα. Δύο ακόμη Τμήματα ήτοι οι Μηχανές Συνεχούς Ρεύματος και οι Μηχανές Κλασματικής Ισχύος θα προστεθούν στον τόμο αυτό σε επόμενο στάδιο.