Υδατικοί πόροι Ι

61,48 49,18

Συγγραφέας: Γεώργιος Τσακίρης
Διαστάσεις: 17x24
Σελίδες: 704
Έτος εκδόσεως: 2012
Isbn: 978-960-266-380-6

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια ανανεωμένη και βελτιωμένη έκδοση του βιβλίου «Υδατικοί Πόροι: I. Τεχνική Υδρολογία» που εκδόθηκε το 1995. Με την παρέλευση 27 ετών κρίθηκε απαραίτητο κάποια κεφάλαια του βιβλίου να ξαναγράφουν ενώ σε όλα σχεδόν τα κεφάλαια υπάρχουν διορθώσεις και συμπληρώσεις σε σχέση με την έκδοση του 1995. Με την ευκαιρία της ανανέωσης του περιεχομένου του βιβλίου έγινε προσπάθεια ώστε να δοθεί έμφαση στα κύρια αντικείμενα του βιβλίου και λιγότερο στα συμπληρωματικά και συναφή αντικείμενα. Τέλος, έμφαση δόθηκε σε σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία για την υδρολογική ανάλυση και το σχεδίασμά των υδραυλικών έργων.