Γραφικά και oπτικοποίηση

65,72 52,58

Συγγραφέας: Γεώργιος Παπαϊωάννου, Θεοχάρης Θεοχάρης, Νικόλαος Πατρικαλάκης, Νικόλαος Πλατής
Διαστάσεις: 17x24
Σελίδες: 768
Έτος εκδόσεως: 2010
Isbn: 978-960-266-296-0

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που μελετούν τα γραφικά και την οπτικοποίηση. Φοιτητές που μελετούν τη γεωμετρική σχεδίαση με υπολογιστή με έμφαση στην οπτικοποίηση θα επωφεληθούν επίσης, καθώς καλύπτει σε βάθος τεχνικές μαθηματικής μοντελοποίησης με παραμετρικές καμπύλες και επιφάνειες καθώς και με επιφάνειες υποδιαίρεσης. Απευθύνεται τέλος σε επαγγελματίες που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώση των τεχνικών στις οποίες βασίζονται τα εργαλεία που χρησιμοποιούν ή αναπτύσσουν. Το βιβλίο εστιάζεται σε καθιερωμένες αρχές και αλγόριθμους αλλά και σε νέες μεθόδους που κατά την κρίση των συγγραφέων θα έχουν διαχρονικότητα. Η ελληνική έκδοση του βιβλίου Graphics and Visualization, Principles and Algorithms (A K Peters, 2008) μεταφράστηκε από τους ίδιους τους συγγραφείς με κύριο στόχο την άρτια απόδοση της ορολογίας του χώρου στα Ελληνικά. Για το σκοπό αυτό ελήφθησαν υπόψη η καθιερωμένη ορολογία, οι συμβουλές ειδικών από συγγενείς επιστημονικές περιοχές και η εκτίμηση των συγγραφέων όπου αυτό ήταν απαραίτητο. Η προσπάθεια αυτή κατέληξε σε ένα αγγλο-ελληνικό γλωσσάρι όρων των γραφικών και της οπτικοποίησης, το οποίο διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας του βιβλίου με την ελπίδα ότι θα φανεί γενικότερα χρήσιμο στο κοινό αυτών των επιστημονικών περιοχών.Η ιστοσελίδα του βιβλίου, από την οποία διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή το συνοδευτικό υλικό, βρίσκεται στη διεύθυνση: http://graphics.cs.aueb.gr/cgvizbook/greek