Φυσική των ταλαντώσεων και των κυμάτων

38,1634,34(Έκπτωση με ΦΠΑ)

Συγγραφέας: H. J. Pain
Μετάφραση: Ηλίας Κατσούφης, Κωνσταντίνος Παρασκευαΐδης, Κώστας Χριστοδουλίδης, Λάζαρος Απέκης
Επιμέλεια: Αμαλία Κώνστα
Διαστάσεις: 17x24
Σελίδες: 496
Έτος εκδόσεως: 1997
Isbn: 978-960-266-001-0
Κατηγορία:

Η πολυετής εμπειρία στη διδασκαλία της Φυσικής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο οδήγησε στην επιλογή ενός δόκιμου συγγράμματος που να καλύπτει ένα εξαμηνιαίο μάθημα Φυσικής των ταλαντώσεων και των κυμάτων. Επιλέχθηκε το βιβλίο του H.J. Pain «The Physics of Vibrations and Waves» που συγκεντρώνει μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα προτερήματα:

1. Το περιεχόμενο του βιβλίου και η στάθμη του ανταποκρίνονται σε ικανοποιητικό βαθμό στις απαιτήσεις του μαθήματος και η έμφαση που δίνει ο συγγραφέας στη θεμελιώδη ενότητα των εννοιών καθώς και η επιδίωξή του να αναδειχθούν οι κοινές μέθοδοι επεξεργασίας και η ευρεία ισχύς λίγων σχετικά φυσικών αρχών συμφωνούν με την πλούσια εμπειρία μας από τη διδασκαλία της Φυσικής στο Ε.Μ.Π.
2. Το βιβλίο αυτό είναι προϊόν της μακρόχρονης διδακτικής εμπειρίας του συγγραφέα από τη διδασκαλία του μαθήματος ως εισαγωγικού σε σπουδαστές, φυσικούς και μηχανικούς, του Imperial College. Στο βιβλίο έχουν επίσης ενσωματωθεί σταδιακά οι βελτιώσεις της πολυετούς δοκιμασίας του.
3. Καλύπτει το αντικείμενό του με σχετικά συνοπτικό και μεθοδικό τρόπο και είναι εμπλουτισμένο με πολλά προβλήματα που το καθιστούν ένα εύληπτο κείμενο εργασίας για τους σπουδαστές.
4. Η δομή του βιβλίου προσφέρει στον διδάσκοντα την ευελιξία να επιλέξει τις ενότητες εκείνες που θα υπηρετήσουν καλύτερα το δικό του πρόγραμμα διδασκαλίας. Επίσης πολλές από τις ενότητες του βιβλίου (όπως τα κεφάλαια της κυματομηχανικής και της οπτικής) είναι κατάλληλες να αποτελέσουν τη βάση για άλλα εισαγωγικά μαθήματα Φυσικής ή και εφαρμογών. Κατά τη μετάφραση, που είναι αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας πέντε μελών Δ.Ε.Π. του Τομέα Φυσικής του Ε.Μ.Π., καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε να αποδοθεί το κείμενο σε γλώσσα απλή, με μέριμνα να αποφευχθούν αρνητικές επιπτώσεις στην επιστημονική ακρίβεια του κειμένου και πιθανές παρερμηνείες.