Εργαστηριακές ασκήσεις κλινικής χημείας

12,7211,45(Έκπτωση με ΦΠΑ)

Συγγραφέας: Ανδρέας Σκορίλας
Διαστάσεις: 17x24
Σελίδες: 112
Έτος εκδόσεως: 2009
Isbn: 978-960-266-264-9
Κατηγορία:

Στο παρόν εγχειρίδιο εργαστηριακών ασκήσεων γίνεται προσπάθεια να έρθουν σε επαφή οι φοιτητές με τις κυριότερες αρχές και μεθοδολογίες ανάλυσης βιολογικών δειγμάτων αλλά και να εξοικειωθούν, τόσο με την κλασική όσο και με τη σύγχρονη οργανολογία που εφαρμόζονται σε ένα Κλινικό Βιοχημικό Εργαστήριο. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις αρχές των βιοαναλυτικών μεθόδων αλλά και στην ανάλυση, παρουσίαση και εξήγηση των αποτελεσμάτων. Οι μεθοδολογίες και οι αναλύσεις στις οποίες, με διδακτικό τρόπο, ασκούνται οι φοιτητές χρησιμοποιούνται ευρέως, σήμερα, στα Κλινικά Βιοχημικά Εργαστήρια. Επιπλέον, οι φοιτητές ασκούνται σε βασικές μεθοδολογίες της Μοριακής Διαγνωστικής αλλά και σε προηγμένης τεχνολογίας όργανα, αυτόματους αναλυτές και μικροαναλυτές.