Εργαστηριακά θέματα λειτουργικών συστημάτων

31,8028,62(Έκπτωση με ΦΠΑ)

Συγγραφέας: Αλέξανδρος Δημόπουλος, Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, Χρήστος Παυλάτος
Διαστάσεις: 17x24
Σελίδες: 264
Έτος εκδόσεως: 2007
Isbn: 978-960-266-198-7

Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να αποτελέσει βοήθημα σε ένα πλήθος θεμάτων που σχετίζονται με τα λειτουργικά συστήματα των υπολογιστών όπως:
■ Εμπέδωση των αρχών λειτουργίας των Λειτουργικών Συστημάτων και κυρίως αυτών των αρχών που έχουν αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου.
■ Εξοικείωση με συγκεκριμένα λειτουργικά συστήματα (UNIX/LINUX, WINDOWS).
■ Σχεδίαση εικονικών λειτουργικών συστημάτων.
Η τελική μορφή του βιβλίου είναι αποτέλεσμα πολυετούς εμπειρίας στη διδασκαλία των μαθημάτων “Λειτουργικά Συστήματα Υπολογιστών” και “Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων”, καθώς και εμπειρίας που αποκτήθηκε από την εκτέλεση πολλών σχετικών διπλωματικών εργασιών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η έμφαση δίνεται στο εργαστηριακό μέρος των λειτουργικών συστημάτων, γιατί αφενός εκεί υπάρχει βιβλιογραφικό έλλειμμα, αφετέρου η διδασκαλία του μαθήματος λειτουργικά συστήματα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται και από εργαστηριακές ασκήσεις εμπέδωσης της θεωρίας.