Εισαγωγή στις επικοινωνίες

55,12 44,10

Συγγραφέας: Γεώργιος Κοκκινάκης
Διαστάσεις: 21x29
Σελίδες: 384
Έτος εκδόσεως: 2004
Isbn: 978-960-266-128-4

Το βιβλίο αυτό προέρχεται από παραδόσεις σε τριτοετείς και τεταρτοετείς σπουδαστές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο στόχος του βιβλίου είναι διπλός: Να δώσει βασικές γνώσεις σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων, ώστε ο σπουδαστής να αποκτήσει την απαραίτητη εποπτεία στον τομέα τόσο των αναλογικών,όσο και ιδιαίτερα των ψηφιακών Τηλεπικοινωνιών και να συνδυάσει την θεωρία με πρακτικές γνώσεις. Έτσι σε 21 συνολικά κεφάλαια εκτός από τα κλασικά αντικείμενα αναλογικής και ψηφιακής μετάδοσης που βρίσκει κανείς συνήθως στα βιβλία «Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων», παρουσιάζονται ενσύρματα, ασύρματα, οπτικά και συστήματα μεταγωγής που έχουν εφαρμοστεί στην πράξη. Επιπλέον για καλύτερη κατανόηση της ύλης έχει συμπληρωθεί η παρουσίαση των αντικειμένων με πρόσθετες γνώσεις και επεξηγήσεις με σχήματα και φωτογραφίες στο πλάι του κανονικού κειμένου. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου δίνονται υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις, επιλεγμένες ασκήσεις με απαντήσεις στο τέλος του βιβλίου και επιλεγμένες ερωτήσεις πάνω στην ύλη. Αναλυτικά, η ύλη των κεφαλαίων έχει ως εξής: Το κεφάλαιο μηδέν δίνει μια σύντομη επισκόπηση της ιστορικής εξέλιξης των τηλεπικοινωνιών.