Δυναμική ανάλυση των κατασκευών

65,72 52,58

Συγγραφέας: Ιωάννης Κατσικαδέλης
Διαστάσεις: 17x24
Σελίδες: 960
Έτος εκδόσεως: 2012
Isbn: 978-960-266-352-3

Το βιβλίο είναι εμπλουτισμένο με παραδείγματα που βοηθούν στην κατανόηση της θεωρίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις αριθμητικές μεθόδους, οι οποίες παρουσιάζονται μεθοδικά, δίδονται τα βήματα προγραμματισμού τους σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και παρατίθενται τα προγράμματα σε γλώσσα FORTRAN. Τα προγράμματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επιλύσεις πλήθους προβλημάτων της πράξης.