Αρχές κλινικής χημείας και μοριακής διαγνωστικής

37,1033,39(Έκπτωση με ΦΠΑ)

Συγγραφέας: Ανδρέας Σκορίλας
Διαστάσεις: 17x24
Σελίδες: 368
Έτος εκδόσεως: 2009
Isbn: 978-960-266-271-7
Κατηγορία:

Στο παρόν σύγγραμμα αναλύονται οι βασικές αρχές και στοιχεία από την Κλινική Χημεία/Βιοχημεία-Μοριακή Διαγνωστική,έναν κλάδο που τα τελευταία χρόνια έχει επεκταθεί, εδραιωθεί και υιοθετήσει τεχνικές και γνώσεις πολλών συναφών κλάδων των Βιοεπιστημών. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο ποιότητας,στη δειγματοληψία και συντήρηση βιολογικών δειγμάτων, στην αξιολόγηση των εργαστηριακών διαγνωστικών δοκιμασιών, στις αρχές των ευρέως χρησιμοποιούμενων, κλασικών βιοαναλυτικών μεθοδολογιών αλλά και στις σύγχρονες τεχνικές της Μοριακής Διαγνωστικής.