Εγχειρίδιο βιβλικής ιστορίας και Θεολογίας της Παλαιάς Διαθήκης

Το παρόν διδακτικό εγχειρίδιο προέρχεται από την ενοποίηση και επαύξηση δύο προηγούμενων, ενός που αφορούσε στη Βιβλική Ιστορία και ενός

21,2019,08(Έκπτωση με ΦΠΑ)

Εγχειρίδιο εισαγωγής στην Παλαιά Διαθήκη

Το παρόν «Εγχειρίδιο Εισαγωγής στην Παλαιά Διαθήκη» εξυπηρετεί μία βασική διδακτική ανάγκη: την ευσύνοπτη και κατανοητή παρουσίαση διαφόρων προβλημάτων που

15,9014,31(Έκπτωση με ΦΠΑ)