Φαρμακευτική χημεία Ι

Σκοπός του βιβλίου είναι η εκπαίδευση των φοιτητών της Φαρμακευτικής με μία συστηματική διδασκαλία που να καλύπτει τις συνθετικές πορείες,

37,1033,39(Έκπτωση με ΦΠΑ)