Δομικές μηχανές

Η εκλογή της ύλης του συγγράμματος έγινε με βάση τα μαθήματα του συγγραφέα στα Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών και Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών

40,2836,25(Έκπτωση με ΦΠΑ)

Τεχνική θερμοδυναμική

Το παρόν σύγγραμμα αποτελεί προϊόν της διδασκαλίας του μαθήματος της Θερμοδυναμικής στο Τμήμα Μηχανολογίας του ΤΕΙ Σερρών από το Φθινόπωρο

37,1033,39(Έκπτωση με ΦΠΑ)