Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι να λειτουργήσει ως διδακτικό βοήθημα στο μάθημα της αρχιτεκτονικής των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η τελική μορφή

26,5023,85(Έκπτωση με ΦΠΑ)

Αυτόματη τηλεφωνία

Το παρόν σύγγραμμα αποτυπώνει την εξέλιξη της τηλεφωνίας στη χώρα μας από το 1878, οπότε ο Alexander Graham Bell υπέβαλε

53,0047,70(Έκπτωση με ΦΠΑ)

Βάσεις δεδομένων

Οι Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ) αποτελούν μία από τις πλέον ταχύτατα εξελισόμενες περιοχές της Επιστήμης των Υπολογιστών. Αυτό υποδεικνύεται και από

20,1418,13(Έκπτωση με ΦΠΑ)

Γραφικά και oπτικοποίηση

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που μελετούν τα γραφικά και την οπτικοποίηση. Φοιτητές που μελετούν τη

65,72 52,58

Εισαγωγή στη θεωρία της πληροφορίας

Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να παρουσιάσει τα σπουδαιότερα αποτελέσματα τα σχετικά με την ορθή μετάδοση πληροφορίας μέσα από τηλεπικοινωνιακά

16,9615,26(Έκπτωση με ΦΠΑ)

Εισαγωγή στην πληροφορική

Στο βιβλίο αυτό αναπτύσσεται το απαιτούμενο βασικό θεωρητικό υπόβαθρο για την κάλυψη όλου του φάσματος της μετεξέλιξης ενός προβλήματος, από

26,5023,85(Έκπτωση με ΦΠΑ)

Εισαγωγή στις επικοινωνίες

Το βιβλίο αυτό προέρχεται από παραδόσεις σε τριτοετείς και τεταρτοετείς σπουδαστές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου

55,12 44,10

Εργαστηριακά θέματα λειτουργικών συστημάτων

Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να αποτελέσει βοήθημα σε ένα πλήθος θεμάτων που σχετίζονται με τα λειτουργικά συστήματα των υπολογιστών

31,8028,62(Έκπτωση με ΦΠΑ)

Η γλώσσα προγραμματισμού JAVA-OCP

Το βιβλίο έχει γραφτεί με τη θεώρηση πως ο αναγνώστης δεν έχει πρότερη επαφή με τη Java ή κάποια άλλη

59,36 47,49