Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στο καλάθι

Αυτόματη τηλεφωνία

53,0047,70(Έκπτωση με ΦΠΑ)
Προεπισκόπηση
Προσθήκη στο καλάθι

Βάσεις δεδομένων

20,1418,13(Έκπτωση με ΦΠΑ)
Προεπισκόπηση
Προσθήκη στο καλάθι

Γραφικά και oπτικοποίηση

65,7259,15(Έκπτωση με ΦΠΑ)
Προεπισκόπηση
Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στο καλάθι

Λειτουργικά συστήματα

20,1418,13(Έκπτωση με ΦΠΑ)
Προεπισκόπηση