Αρχές κλινικής χημείας και μοριακής διαγνωστικής

Στο παρόν σύγγραμμα αναλύονται οι βασικές αρχές και στοιχεία από την Κλινική Χημεία/Βιοχημεία-Μοριακή Διαγνωστική,έναν κλάδο που τα τελευταία χρόνια έχει

37,1033,39(Έκπτωση με ΦΠΑ)

Γενετική ανθρώπου

Από το 1998 που κυκλοφόρησε η πρώτη έκδοση τον βιβλίου Γενετική τον Ανθρώπου μέχρι σήμερα αρκετά νέα επιστημονικά δεδομένα δημοσιεύτηκαν.

49,8244,84(Έκπτωση με ΦΠΑ)

Εργαστηριακές ασκήσεις κλινικής χημείας

Στο παρόν εγχειρίδιο εργαστηριακών ασκήσεων γίνεται προσπάθεια να έρθουν σε επαφή οι φοιτητές με τις κυριότερες αρχές και μεθοδολογίες ανάλυσης

12,7211,45(Έκπτωση με ΦΠΑ)

Θέματα μοριακής βιοφυσικής

Το βιβλίο αυτό περιέχει επιλεγμένα θέματα Βιοφυσικής όπως διδάχθηκαν στο εξαμηνιαίο μάθημα «Βιοφυσική» στους φοιτητές των τμημάτων Βιολογικού και Φυσικού

23,3220,99(Έκπτωση με ΦΠΑ)

Οικολογία

Η παρούσα έκδοση διατηρεί τον κύριο εκπαιδευτικό σκοπό της προηγούμενης, παρ’ όλο που έχει επέλθει ριζική ανανέωση της παρουσίασης αλλά

33,9230,53(Έκπτωση με ΦΠΑ)

Ραδιοβιολογία

18,0216,22(Έκπτωση με ΦΠΑ)