Οδηγός εκπόνησης εργασίας: από τη θεωρία στην εφαρμογή

Συγγραφέας: Δημήτρης Παυλόπουλος
18,02€  16,22€

Το βιβλίο περιλαμβάνει θεωρητικές και πρακτικές οδηγίες για τη σύνταξη και την παρουσίαση προπτυχιακής, μεταπτυχιακής και διδακτορικής εργασίας σε όλες τις ανθρωπιστικές επιστήμες, με έμφαση στην Ιστορία της Νεότερης Τέχνης. Η ύλη του κατανέμεται σε δύο ευδιάκριτα μέρη: το πρώτο απαντά λεπτομερώς σε ποικίλα ερωτήματα σχετικά με το πώς γράφουμε και πώς εκφωνούμε τον επιστημονικό λόγο, ενώ το δεύτερο παρέχει συγκεκριμένα παραδείγματα ομιλιών-διαλέξεων σε διάφορα θέματα της Ιστορίας της Νεοελληνικής Τέχνης. Το κείμενο του βιβλίου ―χρήσιμο σε προπτυχιακούς φοιτητές, σε μεταπτυχιακούς σπουδαστές αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο να συγγράψει και να υποστηρίξει προφορικά οιαδήποτε εργασία του― ολοκληρώνεται με επιλεκτική βιβλιογραφία που κατατοπίζει σε ειδικότερα συναφή ζητήματα


ISBN: 978-960-266-474-2
Έτος έκδοσης: 2017
Διαστάσεις: 17x24
Σελίδες: 248
TOP