Αναγνώριση συστημάτων και προσαρμοστικός έλεγχος

Συγγραφέας: Παρασκευάς Ν. Παρασκευόπουλος
29,68€  26,71€

Το παρόν σύγγραμμα αναφέρεται σε δύο πολύ σημαντικές περιοχές της επιστήμης και της τεχνολογίας: Την αναγνώριση συστημάτων και τον προσαρμοστικό έλεγχο. Το παρόν σύγγραμμα αποτελεί τον κορμό πολυτεχνειακών παραδόσεων εισαγωγικού μαθήματος πάνω στην αναγνώριση συστημάτων και τον προσαρμοστικό έλεγχο που διδάσκεο συγγραφέας στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Από πλευράς αναγνώρισης συστημάτων, καλύπτει θέματα αναγνώρισης παραμετρικών και μη παραμετρικών μοντέλων τόσο συνεχούς όσο και διακριτού χρόνου. Παρουσιάζει το φίλτρο Kalman και εξετάζει το θέμα της ταυτόχρονης αναγνώρισης των παραμέτρων και του διανύσματος κατάστασης. Από πλευράς προσαρμοστικού ελέγχου, καλύπτει την τεχνική του προσαρμοστικού ελέγχου αναφοράς σε πρότυπο, την τεχνική του αυτορυθμιζόμενου προσαρμοστικού ελέγχου και τους ρυθμιστές PID. Για τους λόγους αυτούς μπορεί να αποτελέσει διδακτικό βοήθημα σε προπτυχιακούς αλλά και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές Α.Ε.Ι. (Πολυτεχνικές Σχολές, Φυσικομαθηματικές Σχολές, κ.λ,π.), σε φοιτητές Τ.Ε.Ι. (Τμήματα Αυτοματισμού, Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων, Χημικών,κ.λ.π.), σε μηχανικούς που εργάζονται στη παραγωγή και αλλού.


ISBN: 960-91281-7-3
Διαστάσεις: 17x24
Σελίδες: 408

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Βασίλειος Παπαδιάς, Κωνσταντίνος Βουρνάς, Κωνσταντίνος Ντελκής

44,52€ 40,07€
29,68€ 26,71€
Συστήματα μικροϋπολογιστών

Κιαμάλ Πεκμεστζή

37,10€ 33,39€
Ηλεκτρικές μηχανές

Ιωάννης Τεγόπουλος

31,80€ 28,62€
TOP