Εμπλουτισμός των μεταλλευμάτων

Συγγραφέας: Ηλίας Σταμπολιάδης
18,02€  16,22€

To παρόν σύγγραμμα εκδίδεται για τις ανάγκες διδασκαλίας του μαθήματος Εμπλουτισμός των Μεταλλευμάτων (ΜΟΠ 302) του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Είναι, επίσης, χρήσιμο και για επαγγελματίες μηχανικούς που ασχολούνται με την παραγωγή, την επεξεργασία και τη διαχείριση μεταλλευμάτων και πετρωμάτων γενικότερα. Οι διεργασίες που περιγράφονται αφορούν το διαχωρισμό των ορυκτολογικών φάσεων, που συνυπάρχουν σε ένα μετάλλευμα, με φυσικές, κυρίως, μεθόδους. Οι διεργασίες αυτές στηρίζονται στη διαφορά ορισμένων φυσικών ιδιοτήτων που παρουσιάζουν τα ορυκτά, όπως, για παράδειγμα, το χρώμα, η πυκνότητα, η μαγνητική διαπερατότητα, η ηλεκτρική αγωγιμότητα και η φυσικοχημική συμπεριφορά στην επιφάνειά τους. Εκτός από τις διεργασίες αυτές, που δεν αλλοιώνουν την κρυσταλλική τους δομή, περιγράφονται και μερικές χημικές, οι οποίες προϋποθέτουν διάσπαση της κρυσταλλικής δομής των ορυκτών για την ανάκτηση των χρήσιμων συστατικών τους. Οι περιγραφύμενες διεργασίες ενδιαφέρουν όχι μόνο τους φοιτητές αλλά και τους επαγγελματίες μηχανικούς ορυκτών πόρων, τους μηχανικούς μεταλλείων και μεταλλουργούς αλλά και ειδικότητες μηχανικών όπως χημικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί και γεωλόγοι.


ISBN: 978-960-930816-8
Έτος έκδοσης: 2008
Διαστάσεις: 17x24
Σελίδες: 256

ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Μηχανική των τεμαχιδίων

Ηλίας Σταμπολιάδης

14,84€ 13,36€
TOP