Αξιολόγηση Ορθοπαιδικών Προβλημάτων, 6η έκδοση (ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ)

Συγγραφέας: David J. Magee
190,80€  171,72€

Ένας πλήρης οδηγός για την επιλογή διαγνωστικών εξετάσεων που οδηγούν στην ακριβή εκτίμηση του μυοσκελετικού συστήματος. Το βιβλίο αυτό καλύπτει τα πάντα, από την ανατομία έως την κλινική εφαρμογή. Τα θέματα περιλαμβάνουν τις αρχές αξιολόγησης, για όλες τις περιφερικές και σπονδυλικές αρθρώσεις, συμπεριλαμβανομένων της κεφαλής και του προσώπου, της βάδισης, της στάσης του σώματος, της πρωτοβάθμιας φροντίδας, των ακρωτηριασμών και της αξιολόγησης έκτακτης ανάγκης.

 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
  1. Eνημερωμένες πληροφορίες σε όλα τα κεφάλαια, με νέες φωτογραφίες, γραμμικά σχέδια, κουτιά σημαντικών πληροφοριών και πίνακες. 
  2. Χρήση εικόνων για τις ειδικές δοκιμασίες που συμπληρώνονται με πίνακες.
  3. 2400 έγχρωμες εικόνες απεικονίζουν βασικές έννοιες μαζί με τις τεχνικές αξιολόγησης και ειδικές δοκιμασίες .
  4. Οι μελέτες περιπτώσεων βασίζονται σε πραγματικά σενάρια ώστε να βοηθήσουν τον αναγνώστη να αναπτύξει δεξιότητες σχετικά με την αξιολόγηση και διάγνωση.
  5. Η Σύνοψη της αξιολόγησης σε κάθε κεφάλαιο χρησιμεύει στην ανασκόπηση των σταδίων που ακολουθούνται κατά την αξιολόγηση.
  6. Τα δεδομένα ταχείας αναφοράς περιλαμβάνουν εκατοντάδες πλαίσια περιλήψεων, πλαίσια με κόκκινη σημαία και κίτρινη σημαία, πίνακες διαφορικής διάγνωσης, πίνακες μυών και νεύρων και ταξινόμηση, πίνακες φυσιολογικών τιμών και πίνακες ταξινόμησης.
Σε συνδυασμό με άλλα βιβλία στη σειρά Μυοσκελετικής Αποκαταστάσεων - Παθολογία και παρέμβαση, τα επιστημονικά θεμέλια και τις αρχές της πρακτικής και τα θέματα αθλητισμού, το βιβλίο αυτό παρέχει στον κλινικό τις γνώσεις και το υπόβαθρο που είναι απαραίτητες για την εκτίμηση και αντιμετώπιση των μυοσκελετικών παθήσεων.

 


Μετάφραση: Κωνσταντίνος Δ. Κατσουλάκης, Ηλίας Φ. Ζεέρης
Επιμέλεια: Γεώργιος Γιόφτσος
ISBN: 978-960-266-48-03
Διαστάσεις: 21x29
Σελίδες: 1180
TOP