Ωλοκληρωμένη ηλεκτρονική, τόμος α

Συγγραφέας: Jacob Millman, Χρήστος Χαλκιάς
46,64€  41,98€

Τό παρόν βιβλίον ίγράφη άρχικώς ώς κείμενον σειράς μαθημάτων ηλεκτρονικής διά σπονδαστάς σχολών ηλεκτρολόγων μηχανικών. Θά πρέπει επίσης νά έχη ένδιαφέρον δι? είδικευομένονς φοιτητάς φυσικής, δι ασκούμενους μηχανικούς ώς και δι? επιστήμονας οι όποιοι επιθυμούν νά εκσυγχρονίσουν τάς γνώσεις των επί τών ηλεκτρονικών καί, είδικώτερον, έπ'ι τών ώλοκληρωμένων κυκλωμάτων.


ISBN: 978-960-266-099-7
Έτος έκδοσης: 1990
Διαστάσεις: 17x24
Σελίδες: 632

ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Ωλοκληρωμένη ηλεκτρονική, τόμος β

Jacob Millman, Χρήστος Χαλκιάς

47,70€ 42,93€

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Νικόλαος Α. Λάσκαρης, Σπύρος Δ. Φωτόπουλος

35,55€ 32,00€
Φωτοβολταϊκή τεχνολογία

Κωνσταντίνος Καγκαράκης

16,96€ 15,26€
Ημιαγωγοί

Κωνσταντίνος Καγκαράκης

12,72€ 11,45€
TOP