Εισαγωγή στη στατιστική, μέρος Ι

Συγγραφέας: Μάρκος Κούτρας, Χαράλαμπος Δαμιανού
34,98€  31,48€

Σκοπός του βιβλίου αυτού, που αποτελείται από δύο μέρη, είναι να προσφέρει κατάλληλο βοήθημα κυρίως σε φοιτητές Πανεπιστημίου οι οποίοι διδάσκονται μαθήματα Στατιστικής, αλλά και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο για μια συστηματική εισαγωγή στη σύγχρονη Στατιστική. Για την καλύτερη κατανόηση των διαφόρων εννοιών που εξετάζονται, δίνονται παράλληλα με την αντίστοιχη θεωρία και αρκετά αντιπροσωπευτικά παραδείγματα και εφαρμογές, ενώ στο τέλος κάθε Κεφαλαίου παρατίθενται ασκήσεις, πολλές από τις οποίες αποτελούν συμπλήρωμα της θεωρίας ή επεκτάσεις των λυμένων παραδειγμάτων. Όσον αφορά το μαθηματικό υπόβαθρο του αναγνώστη, για τη μελέτη του παρόντος αρκοϋν τα στοιχεία Απειροστικού Λογισμού και Γραμμικής Αλγεβρας που συνήθως διδάσκονται σε δύο εξαμηνιαία μαθήματα με αντίστοιχο περιεχόμενο. Η ύλη χωρίστηκε σε δύο μεγάλα τμήματα:

 I. Την Περιγραφική Στατιστική η οποία αποτελείται από τα Κεφάλαια 1 και 2 και εξετάζει αφ' ενός μεν τους διάφορους τρόπους οργάνωσης και γραφικής παρουσίασης Στατιστικών δεδομένων αφ'ετέρου δε τα συνηθέστερα μέτρα θέσης, διασποράς και ασυμμετρίας κατανομών.

II. Τη Μαθηματική Στατιστική η οποία καλύπτεται από τα Κεφάλαια 3, 4, 5 και 6. 'Ετσι, μετά από μία σύντομη εισαγωγή σε δύο αρκετά γενικές οικογένειες κατανομών (Κεφ. 3), εξετάζονται οι συνηθέστερες μέθοδοι σημειακής εκτίμησης (Κεφ. 4). Πιο συγκεκριμένα μελετώνται οι αμερόληπτες εκτιμήτριες ελάχιστης διασποράς, οι αποτελεσματικές εκτιμήτριες, οι συνεπείς εκτιμήτριες καθώς επίσης και οι εκτιμήτριες που προκύπτουν με τις "κλασσικές" μεθόδους της μέγιστης πιθανοφάνειας, των ροπών, του ελάχιστου χ και της αρχής του Bayes. Το Κεφάλαιο 5 ασχολείται με τις μεθόδους κατασκευής διαστημάτων εμπιστοσύνης ενώ το Κεφάλαιο 6 με τη θεωρία Στατιστικών Ελέγχων. Στη συγγραφή των σημειώσεων αυτών σημαντική ήταν η συμβολή των φοιτητών που παρακολούθησαν το μάθημα κατά τις προηγούμενες χρονιές και της αρχής του Bayes. Το Κεφάλαιο 5 ασχολείται με τις μεθόδους κατασκευής διαστημάτων εμπιστοσύνης ενώ το Κεφάλαιο 6 με τη θεωρία Στατιστικών Ελέγχων.
ISBN: 978-960-266-079-9
Έτος έκδοσης: 2003
Διαστάσεις: 17x24
Σελίδες: 496

ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Εισαγωγή στη στατιστική, μέρος ΙΙ

Μάρκος Κούτρας, Χαράλαμπος Δαμιανού

23,32€ 20,99€
Εισαγωγή στις πιθανότητες και τη στατιστική

Νικόλαος Παπαδάτου, Χαράλαμπος Δαμιανού, Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης

50,88€ 45,79€

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

TOP