Βάσεις δεδομένων

Συγγραφέας: Ιωάννης Κόλλιας
20,14€  18,13€

Οι Βάσεις Δεδομένων (ΒΔ) αποτελούν μία από τις πλέον ταχύτατα εξελισόμενες περιοχές της Επιστήμης των Υπολογιστών. Αυτό υποδεικνύεται και από τις πρόσφατες διευρύνσεις του γνωστικού αυτού αντικειμένου της Πληροφορικής τόσο στο πρακτικό όσο και στο θεωρητικό επίπεδο. Η δεύτερη έκδοση του πρώτου τόμου (και στη συνέχεια αναμένεται και του δεύτερου τόμου ) του βιβλίου έγινε ακριβώς για να βρίσκε σι πιο κοντά στις νέες εξελίξεις του αντικειμένου. Συγκεκριμένα αυτός ο τόμος διαφοροποιείται από τον αντίστοιχο τόμο της πρώτης έκδοσης στα ακόλουθα: 1. Το Κεφ. 7 της πρώτης έκδοσης αντίκαταστάθηκε γιατί παρουσίαζε το ελάχιστα χρησιμοποιούμενο σήμερα Σύστημα Διοίκησης ΒΔ (ΣΔΒΔ) TuiAL. Στη θέση του TOTAL παρουσιάζεται η γλώσσα SQL , που είναι η γλώσσα που χρησιμοποιούν τα δημοφιλέστερα σήμερα ΣΔΒΔ INGRES, ORACLE, DB2, κλπ. 2. Το Κεφ. 4 επεκτάθηκε σημαντικά περιλαμβάνοντας τις περισσότερες θεωρητικές και πρακτικές λεπτομέρειες του σχεσιακού μοντέλου δεδομένων. Αντίστοιχες επεκτάσεις, αλλά σε μικρότερη κλίμακα , έγιναν και στα υπόλοιπα κεφάλαια. Επίσης έχουν' προστεθεί αρκετές ασκήσεις καθώς και αναφορές στη βιβλιογραφία. 3. Στη νέα έκδοση έχουν επίσης διορθωθεί τα λάθη που εντο ίστηκαν στην πρώτη έκδοση.


Έτος έκδοσης: 1991
Διαστάσεις: 17x24
Σελίδες: 288

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Γ. Φραγκάκης, Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, Παναγιώτης Τσανάκας

26,50€ 23,85€
Τηλεπικοινωνιακά συστήματα

Γεώργιος Κοκκινάκης

47,70€ 42,93€
Το λειτουργικό συστήμα empix

Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, Παναγιώτης Τσανάκας, Χρύσανθος Δελλαρόκας

27,56€ 24,80€
TOP