Μηχανική του απολύτως στερεού

Συγγραφέας: Αναστάσιος Μαυραγάνης
53,00€  47,70€

Το περιεχόμενο του βιβλίου χωρίζεται σε δύο ενότητες, την Κινηματική και τη Δυναμική. Στην πρώτη εκτίθενται όσα αφορούν την κίνηση, με αφετηρία για την περιγραφή της, την έννοια της μετατόπισης και την Άλγεβρα που διέπει τις θεμελιώδεις μορφές της, τη μεταφορά και την περιστροφή, και την αναγωγή της στο χρόνο από την οποία προκύπτει η έννοια της κίνησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην περιστροφή και τα μεγέθη που την χαρακτηρίζουν (γωνιακή ταχύτητα και επιτάχυνση, γωνίες προσανατολισμού του στερεού) καθώς και στα είδη εκείνα της κίνησης, τα οποία απορρέουν από τη σύνθεση των δύο προαναφερομένων θεμελιωδών μορφών της. Οι σχετικές κινήσεις αναπτύσσονται εκτενώς σε χωριστό κεφάλαιο, όχι μόνο για να καταδειχθεί η συμβολή τους στην επίλυση πολλών κινηματικών προβλημάτων, αλλά και για να αποσαφηνισθεί η έννοια του αδρανειακού πλαισίου αναφοράς, ο ρόλος του οποίου στη διατύπωση των εξισώσεων της κίνησης και γενικότερα στην ανάπτυξη της Δυναμικής, είναι απολύτως καθοριστικός. Στη δεύτερη ενότητα, που αφορά τη Δυναμική, δίνονται κατ?αρχήν ο ορισμός του συστήματος υλικών σημείων και τα μεγέθη που εκφράζουν το δυναμικό χαρακτήρα του, εν συνεχεία δε γίνεται η προσαρμογή των μεγεθών αυτών στο απολύτως στερεό σώμα. Αφιερώνεται ένα ολόκληρο κεφάλαιο στον τανυστή αδρανείας, για να δοθεί η φυσική σημασία των στοιχείων του αφ? ενόςκαι για να περιγραφούν, με αναλυτικό τρόπο, οι ιδιότητες του αφ?ετέρου, ώστε η αδρανειακή συμπεριφορά ενός στερεού κατά την κίνησή του να μπορεί να ερμηνευθεί πλήρως. Η ενότητα κλείνει με την παρουσίαση των εξισώσεων Lagrange για την κίνηση του στερεού και των ολοκληρωμάτων που τις διέπουν, όταν οι συνθήκες της κίνησης επιτρέπουν την ύπαρξή τους.


ISBN: 978-960-266-335-6
Έτος έκδοσης: 2012
Διαστάσεις: 17x24
Σελίδες: 592

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τεχνική μηχανική Ι

Αντώνιος Γιαννακόπουλος, Ιωάννης Βαρδουλάκης

32,86€ 29,57€
Μεθόδος των πεπερασμένων στοιχείων, τόμος II

Γεώργιος Τσαμασφύρος, Ευστάθιος Θεοτόκογλου

36,04€ 32,44€
Εφαρμοσμένη κλιματολογία

Ελένη Κανελλοπούλου

31,80€ 28,62€
TOP