Υδραυλικά έργα: σχεδιασμός και διαχείριση,Τόμος ΙΙ

Συγγραφέας: Γεώργιος Τσακίρης
57,24€  51,52€
Ο τόμος αυτός είναι ο δεύτερος του έργου «Υδραυλικά Έργα: Σχεδιασμός και Διαχείριση» και αναφέρεται στη μεγάλη κατηγορία των Εγγειοβελτιωτικών Έργων. Τα Εγγειοβελτιωτικά Έργα είναι γενικά πιο σύνθετα έργα από τις άλλες κατηγορίες των υδραυλικών έργων που παρουσιάζονται στον πρώτο τόμο επειδή περιλαμβάνουν και άλλους πόρους εκτός των υδατικών πόρων (όπως π.χ. εδαφικοί πόροι) αλλά και λόγω του γεγονότος ότι επηρεάζουν και επηρεάζονται από πολλούς κλάδους της οικονομίας και συνδέονται με μεγάλους πληθυσμούς που απασχολούνται στη γεωργία. Οι κατηγορίες των Εγγειοβελτιωτικών Έργων είναι πολλές, όμως στα τεχνικά κείμενα που περιλαμβάνονται σ? αυτόν τον τόμο γίνεται αναφορά: α) στα αρδευτικά έργα β) στα στραγγιστικά έργα, και γ) στα έργα διευθέτησης υδατορευμάτων και αντιπλημμυρικά έργα. Εκτός της υποστήριξης του σχεδιασμού των έργων αυτών επιχειρείται και η ανάπτυξη «κανόνων» καλής λειτουργίας και διοίκησης των έργων που είναι εξίσου σημαντικές διαδικασίες όπως και ο σχεδιασμός. Τέλος δίνεται (όσο γίνεται πιο σύντομα) η θεωρία και το υπόβαθρο που κρίνεται απαραίτητο για την υποβοήθηση των υπολογισμών που απαιτούνται για το σχεδιασμό και τη διαχείριση των εγγειοβελτιωτικών έργων. Αξίζει να τονισθεί ότι η προσέγγιση που επιχειρείται στηρίζεται στις νέες απόψεις για την ανάπτυξη και το περιβάλλον. Σύμφωνα με αυτή την κατευθυντήρια γραμμή τα Εγγειοβελτιωτικά Έργα αποτελούν τμήματα (μέλη) ενός συνόλου που συμμετέχουν στη διαχείριση των υδατικών πόρων μιας λεκάνης απορροής. Τα Εγγειοβελτιωτικά Έργα «αξιοποιούν» πόρους και παράλληλα δημιουργούν κινδύνους για το περιβάλλον αν δεν σχεδιασθούν και δεν λειτουργήσουν σωστά.
ISBN: 978-960-266-171-0
Έτος έκδοσης: 2006
Διαστάσεις: 17x24
Σελίδες: 766

ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Υδατικοί πόροι Ι

Γεώργιος Τσακίρης

61,48€ 55,33€
Υδατικοί πόροι ΙΙ

Γεώργιος Τσακίρης, Χάρης Βαγγέλης

28,62€ 25,76€

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Υδατικοί πόροι ΙΙ

Γεώργιος Τσακίρης, Χάρης Βαγγέλης

28,62€ 25,76€
Τεχνική μηχανική,Τόμος ΙΙ

Ευάγγελος Μαρκέτος

32,86€ 29,57€
TOP