Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Συγγραφέας: Βασίλειος Παπαδιάς, Κωνσταντίνος Βουρνάς, Κωνσταντίνος Ντελκής
44,52€  40,07€

Ο τόμος αυτός περιέχει την ύλη η οποία διδάσκεται κατά τα τελευταία χρόνια στο μάθημα της Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Έλεγχος Συστήματος του 7ου εξαμήνου Ηλεκτρολόγων του Ε.Μ.Π. και περιλαμβάνει αντίστοιχα δύο διακεκριμένες περιοχές, την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας και τον έλεγχο της τάσεως και της συχνότητας του συστήματος. Η συνάφεια των δύο περιοχών είναι μεγάλη και η συνοχή τους στην συγκρότηση τόσο του μαθήματος, όσο και του παρόντος βιβλίου απόλυτα φυσιολογική.


ISBN: 978-960-266-305-9
Διαστάσεις: 17x24
Σελίδες: 408

ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Ηλεκτροτεχνικές εφαρμογές

Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος, Κωνσταντίνος Βουρνάς

24,38€ 21,94€
Εισαγωγή στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας

Γ. Κονταξής, Κωνσταντίνος Βουρνάς

33,92€ 30,53€
TOP