Ναυτικοί κινητήρες Diesel

Συγγραφέας: Νικόλαος Κυρτάτος
37,10€  33,39€

Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι να περιγράφει την κατασκευή κινητήρων diesel για πρόωση πλοίων, εμβαθύνοντας σε θέματα σχεδιάσεως και λειτουργίας, έτσι ώστε να κατανοηθούν καλύτερα οι διάφορες κατασκευαστικές λύσεις που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ναυτικών εφαρμογών προώσεως. Ο αναγνώστης είναι σκόπιμο να έχει προηγουμένως αποκτήσει γνώση των βασικών αρχών των μηχανών εσωτερικής καύσεως Μερικά καλά βιβλία στην περιοχή αυτή αναφέρονται στο τέλος του προλόγου. Το βιβλίο χωρίζεται σε τέσσερα Κεφάλαια που το καθένα έχει χωριστή βιβλιογραφία.


ISBN: 978-960-11-0032-6
Έτος έκδοσης: 1993
Διαστάσεις: 17x24
Σελίδες: 512
TOP