Τεχνική μηχανική,Τόμος Ι

Συγγραφέας: Ευάγγελος Μαρκέτος
33,92€  30,53€

Η έκδοση είναι ενισχυμένη από την άποψη περιεχομένου και παρουσιάζει βελτιώσεις στη διάρθρωση της ύλης' η αναμόρφωση αυτή έγινε για πληρέστερη κάλυψη του μαθήματος και είναι αποτέλεσμα των προαπαιτήσεων άλλων μαθημάτων και της εμπειρίας που αποκτήθηκε από τη μακροχρόνια διδασκαλία. Η επιλογή της ύλης, η εμβάθυνση και η έκταση του βιβλίου έχει γίνει με βάση τα διατιθέμενα χρονικά περιθώρια διδασκαλίας του μαθήματος, όπως προβλέπονται από τα προγράμματα σπουδών. Το κείμενο είναι διατυπωμένο, όπως πιστεύεται, με τρόπο που να διατηρείται η άμεση επικοινωνία με τον σπουδαστή, ενώ καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε το βιβλίο αυτό να είναι αυτοτελώς χρήσιμο, με μόνη προαπα/τηση βασικές γνώσεις των μαθημάτων της φυσικής και των Αν.Μαθηματικών. Ο ικανός αριθμός λυμένων ασκήσεων που περιλαμβάνεται στο βιβλίο, βοηθάει αισθητά στην κατανόηση του περιεχομένου του και στην εξοικείωση του σπουδαστή με τα αντικείμενα της Τεχνικής Μηχανικής. Κρίνεται σκόπιμο τέλος να υπομνησθεί ότι, όπως κάθε διδακτικό βιβλίο, έτσι και αυτό δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη ζωντανή διδασκαλία. Η αφομοίωση της ύλης επιτυγχάνεται βαθμιαία, χωρίς απομνημόνευση, με την ενεργό συμμετοχή του σπουδαστή στην προφορική διδασκαλία, στις ασκήσεις του μαθήματος και στα πειράματα στο Εργαστήριο καθώς και με την επίλυση λογιστικών ασκήσεων από τον ίδιο.


ISBN: 960-266-172-0
Έτος έκδοσης: 2001
Διαστάσεις: 17x24
Σελίδες: 408

ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Τεχνική μηχανική,Τόμος ΙΙ

Ευάγγελος Μαρκέτος

32,86€ 29,57€

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πολεοδομικός σχεδιασμός

Αθανάσιος Αραβαντινός

84,80€ 76,32€
Αεροδρόμια

Ευάγγελος-Γεράσιμος Ματσούκης

44,52€ 40,07€
TOP