Υδραυλικά έργα: σχεδιασμός και διαχείριση,Τόμος Ι

Συγγραφέας: Γεώργιος Τσακίρης
63,60€  57,24€

Αναμφισβήτητα η συγγραφή ενός σύγχρονου δίτομου έργου για τα Υδραυλικά Έργα είναι ένα μεγάλο εγχείρημα με δεδομένα την ανυπαρξία άλλων αντίστοιχων βιβλίων στην Ελληνική Βιβλιογραφία τις τελευταίες δεκαετίες, και τη μεγάλη εξέλιξη σε τεχνολογικούς τομείς που έχουν επηρεάσει το σχεδίασμά, την κατασκευή και τη διαχείριση των έργων αυτών. Η συγγραφή ενός τέτοιου μεγάλου έργου στη σύγχρονη περίπλοκη εποχή απαιτεί γνώσεις σε πολλά επιμέρους αντικείμενα ώστε το αποτέλεσμα να είναι αξιόπιστο και σύγχρονο. Με δεδομένο ότι το έργο απευθύνεται κυρίως σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές από τη μια, και επαγγελματίες μηχανικούς και επιστήμονες τεχνικών ειδικοτήτων από την άλλη, επεκράτησε η άποψη ότι πέρα από τις γνώσεις ειδικό βάρος έπρεπε να δοθεί στην παρουσίαση και στην ισόρροπη προσέγγιση των θεμάτων που αναπτύσσονται. Έτσι έγινε προσπάθεια από τον υπεύθυνο της έκδοσης για την κατά το δυνατόν ομογενοποίηση του υλικού που παρουσιάζεται, και με βασική επιδίωξη τα κεφάλαια του κάθε τόμου να λειτουργούν με σχετική ανεξαρτησία, ενώ παράλληλα να είναι μέρος ενός ενιαίου συνόλου. Λόγω αυτών των επιδιώξεων δεν αποφεύχθησαν μικρές επαναλήψεις και παράλληλες αναφορές σε όρους και εξισώσεις σε ορισμένα κεφάλαια του δίτομου έργου. Το έργο χωρίσθηκε για λόγους εκπαιδευτικούς σε δύο τόμους: Στον πρώτο που αναφέρεται ως «Αστικά Υδραυλικά Έργα» περιλαμβάνονται βασικά στοιχεία της υδραυλικής των ανοικτών και κλειστών αγωγών, τα έργα προμήθειας και διανομής νερού για τους οικισμούς, η επεξεργασία νερού για ανθρώπινη κατανάλωση, τα αποχετευτικά έργα ομβρίων και ακάθαρτων και οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. Επίσης περιλαμβάνονται και άλλα υδραυλικά έργα που δεν εντάσσονται στα αστικά υδραυλικά έργα όπως είναι τα Φράγματα, οι Λιμνοδεξαμενές και Έργα παραγωγής υδροδυναμικής ενέργειας. Τέλος ιδιαίτερο κεφάλαιο αφιερώνεται στις εγκαταστάσεις αφαλάτωσης θαλασσινού και αφάλμυρου νερού που όλο και κερδίζουν έδαφος στην κάλυψη των αναγκών για ανθρώπινη κατανάλωση. Στο δεύτερο τόμο περιλαμβάνονται όλα τα έργα που αποσκοπούν στις έγγειες βελτιώσεις με κύρια τα αρδευτικά, τα στραγγιστικά, τα αντιπλημμυρικά έργα, καθώς και τα έργα διευθέτησης υδατορευμάτων. Στο δεύτερο τόμο επίσης αναπτύσσονται τα θέματα που σχετίζονται με την οικονομική αξιολόγηση των έργων με την ανάλυση κόστους - οφέλους.


ISBN: 978-960-266-289-2
Έτος έκδοσης: 2010
Διαστάσεις: 17x24
Σελίδες: 720

ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Υδατικοί πόροι Ι

Γεώργιος Τσακίρης

61,48€ 55,33€
Υδατικοί πόροι ΙΙ

Γεώργιος Τσακίρης, Χάρης Βαγγέλης

28,62€ 25,76€

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

TOP