Εισαγωγή στον αυτόματο έλεγχο

Συγγραφέας: Νικόλαος Κρικέλης
58,30€  52,47€

Το βιβλίο αυτό, που ανήκει στην κατηγορία των πονημάτων, τα οποία βασίζονται σε πολυετή διδασκαλία του σχετικού μαθήματος, προορίζεται να χρησιμεύσει ως βοήθημα των σπουδαστών της Σχολής Μηχανολόγων του Ε.Μ.Π., στην προσπάθειά τους για κατανόηση και εκμάθηση της ύλης του εισαγωγικού μαθήματος των Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου. Κατά τη συγγραφή του, πρωταρχικό μέλημα ήταν η περάτωση της αναγκαίας εργασίας μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να βρίσκεται στη διάθεση των σπουδαστών του μαθήματος. Είναι αυτονόητο, ότι οι διδακτικές απαιτήσεις του μαθήματος του Αυτομάτου Ελέγχου δεν καλύπτονται μόνο με τη μελέτη ενός βιβλίου. Η ολοκληρωμένη κάλυψη αυτών των απαιτήσεων βασίζεται αναπόσπαστα στο στενό συνδυασμό της μελέτης με την παρακολούθηση των παραδόσεων, στις οποίες αναλύονται τα θέματα ζωντανότερα με χαρακτηριστικά παραδείγματα, απεικονίσεις εφαρμογών, συζητήσεις,απαντήσεις σε απορίες κ.λπ. Είναι δε απαραίτητη η συμπλήρωση της όλης προσπάθειας με ασκήσεις, καθώς και με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η όσο το δυνατό πιο απλουστευμένη παρουσίαση των αναπτυσσομένων γνώσεων και η υποβοήθηση της εμπέδωσής τους με μεγάλο αριθμό απεικονίσεων και σχημάτων, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του βιβλίου, που επιτρέπουν την πρόβλεψη της ουσιαστικής συμβολής στην επίτευξη του σκοπού για τον οποίο γράφηκε.


ISBN: 978-960-266-004-1
Έτος έκδοσης: 2014
Διαστάσεις: 17x24
Σελίδες: 664
TOP