Εισαγωγή στα στοιχειώδη σωμάτια ? κοσμολογία

Συγγραφέας: Ηλίας Σ. Τριανταφυλλόπουλος, Ιωάννης Δ.Βέργαδος, Σμαράγδα Δ. Λώλα
38,16€  34,34€

Στο βιβλίο αυτό γίνεται ?ια προσπάθεια να δοθεί όσο το δυνατόν πιο γενικά η πορεία της ?υσικής στη κατεύθυνση για την ανακάλυψη των βασικών αρχών και των στοιχειωδών συστατικών της ύλης. Η προσέγγιση του βιβλίου είναι ?άλλον ?αινο?ενολογική, χωρίς ?εγάλη αναλυτική επεξεργασία και λεπτο?ερειακή ανασκόπηση των διάφορων ?εωρητικών απόψεων, κάτι που ?α απαιτούσε αρκετά ειδικές γνώσεις. ΄Αλλωστε, αυτό που λείπει αυτή τη στιγ?ή από ένα πτυχιούχο ?υσικής δεν είναι η λεπτο?έρεια και η εξειδίκευση, αλλά ?ια σωστή και ολοκληρω?ένη εικόνα των τελευταίων επιτευγ?άτων του κλάδου, που ?α του επιτρέπει να γνωρίζει σε γενικές γρα??ές τις εξελίξεις στο χώρο του πτυχίου του. Κυρίως ό?ως ελπίζου?ε ότι το ?ιβλίο αυτό ?α προετοι?άσει έναν ?υσικό συναισθη?ατικά και διανοητικά ώστε να είναι σε ?έση να παρακολουθήσει τα ?ελλοντικά άλ?ατα της επιστή?ης του, που είναι αναπόφευκτο ότι ?α τον οδηγήσουν πολύ πιο πέρα από όσα έ?αθε ως ?οιτητής στο Πανεπιστή?ιο. Να ?η σοκαριστεί, για παράδειγ?α, αν ?ια ?έρα ακούσει ότι ορισ?ένοι νό?οι που είχε ?άθει να νο?ίζει απόλυτους, ?ρεθεί ότι δεν ισχύουν πια, ή ότι ορισ?ένα σω?ατίδια τα οποία ?εωρούσε στοιχειώδη, ?ρεθεί ότι αποτελούνται από άλλα, ακό?α πιο στοιχειώδη, τα οποία δεν είχε ?έχρι τότε ακούσει. ΄Ηδη τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί ση?αντικές εξελίξεις, στις οποίες κυριαρχούν τόσο η πρόσφατη ανακάλυψη της ?η ?ηδενικής ?άζας των νετρίνων, όσο και η εκκίνηση του «πειρά?ατος του αιώνα» στο ?εγάλο αδρονικό επιταχυντή LHC του CERN.


ISBN: 978-960-266-396-7
Έτος έκδοσης: 2015
Διαστάσεις: 17x24
Σελίδες: 460

ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής - Τόμος 1

Ιωάννης Δ.Βέργαδος, Γεώργιος Κ. Λεοντάρης

37,10€ 33,39€
Μαθηματικές μέθοδοι φυσικής

Ιωάννης Δ.Βέργαδος

50,88€ 45,79€

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τεχνική μηχανική Ι

Αντώνιος Γιαννακόπουλος, Ιωάννης Βαρδουλάκης

32,86€ 29,57€
TOP