Ιστορία Γ΄Δημοτικού

Κωδικός: 00010293 Για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίεςΣυγγραφέας: Κατερίνα Μανουσάκη, Μαίρη Ρήγα, Αγλαΐα Σταμπολτζή
16,96€  15,26€

Το παρόν βιβλίο ακολουθεί τη δομή του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών και αποτελεί ιδανικό εργαλείο για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, συνθέτοντας ένα διακριτό πλαίσιο οργάνωσης της σχετικής με το γνωστικό αντικείμενο- γνώσης, και ενθαρρύνοντας, ταυτοχρόνως, τη δημιουργία ευκαιριών για ανάπτυξη λεξιλογίου. Το συγκεκριμένο πλαίσιο κινείται σε τέσσερις άξονες και καλύπτει ευρύ πεδίο μαθησιακών δυνατοτήτων:
- Με τη χρήση εννοιολογικού χάρτη (concept mapping) εμπλουτίζεται η κατανόηση νέων ιδεών, επιτρέποντας εναλλακτικούς τρόπους σκέψης και εμβάθυνσης στο αντικείμενο. Τα προτερήματα μιας τέτοιας διδακτικής προσέγγισης αφορούν στην οργάνωση της νέας πληροφορίας και τη δημιουργία σημασιολογικής σύνδεσης της κεντρικής ιδέας με λοιπές έννοιες, μέσα από κείμενα απλουστευμένης μορφής.
- Ο μαθητής καλείται να συμπληρώσει μία και μοναδική άσκηση εμπέδωσης της εκάστοτε ενότητας, η οποία και αποτελεί την περίληψη των ουσιαστικών πληροφοριών.
- Μεμονωμένες λέξεις-κλειδιά δίνονται με τέτοια σειρά, ώστε δομείται και εντυπώνεται η γενική ιδέα της ενότητας.
- Mε τη χρήση «χρωμοκώδικα», εντυπώνονται καλύτερα ονόματα, τοποθεσίες και η ρίζα (η αρχική λέξη) από την οποία προέρχονται.


ISBN: 978-960-266-482-7
Έτος έκδοσης: 2021
Διαστάσεις: 21X29
Σελίδες: 104

ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Μαζί σου

Κατερίνα Μανουσάκη

10,60€ 9,54€
Γλώσσα γ' δημοτικού - Β τεύχος

Αγλαΐα Σταμπολτζή, Αλεξάνδρα Δερβεντζή, Κατερίνα Μανουσάκη

16,96€ 15,26€
Γλώσσα γ' δημοτικού - Α τεύχος

Κατερίνα Μανουσάκη, Αγλαΐα Σταμπολτζή, Αλεξάνδρα Δερβεντζή

16,96€ 15,26€
TOP