Πολυκριτήρια Μοντέλα Αποφάσεων σε Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Συστήματα

Κωδικός: 00010289 Χάραξη ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής Μοντέλα ολοκληρωμένης αποτίμησης Πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων Διαχείριση διακριτών και διατεταγμένων κλιμάκων Επεξεργασία γλωσσικών μεταβλητώνΣυγγραφέας: Χάρης Δούκας, Αλέξανδρος Νίκας, Ιωάννης Ψαρράς
23,32€  20,99€

Στόχος του βιβλίου είναι να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο επιστημονικό
εγχειρίδιο για τα πολυκριτήρια μοντέλα αποφάσεων σε ενεργειακά και
περιβαλλοντικά συστήματα.
Στα κεφάλαιά του αποτυπώνονται με συστηματικό τρόπο τα χαρακτηριστικά
του σύγχρονου περιβάλλοντος λειτουργίας του ενεργειακού τομέα, και
παρουσιάζονται μοντέλα και συστήματα για την εμπεριστατωμένη ανάλυση
των μεταξύ τους αλληλεπιδράσεων. Αναλύονται οι βασικές κατηγορίες των
ολοκληρωμένων μοντέλων αποτίμησης, καθώς και η σημασία και ο ρόλος της
πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων και των επιμέρους τεχνικών της.
Παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο των βασικών κατηγοριών πολυκριτήριων
μοντέλων αποφάσεων και οι αντίστοιχες τεχνικές σύνθεσης όλων των
κριτηρίων.
Αναλύονται τεχνικές αναπαράστασης γλωσσικών όρων σε πολυκριτήρια
προβλήματα, καθώς οι άνθρωποι πολύ συχνά χρησιμοποιούν λέξεις στη
φυσική τους γλώσσα, όταν προσπαθούν να προσδιορίσουν σύνθετες έννοιες.
Παρουσιάζονται επίσης τεχνικές υπολογισμών με γλωσσικούς όρους,
αυξάνοντας την ευελιξία των πολυκριτήριων μοντέλων αποφάσεων και την
ευκρίνεια των αποτελεσμάτων.
Για την καλύτερη κατανόηση, παρουσιάζονται αριθμητικά παραδείγματα,
αναλύοντας βήμα-βήμα την υπολογιστική διαδικασία.


ISBN: 978-960-266-471-1
Αριθμός έκδοσης:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θεωρία αριθμών

Ιωάννης Ρασσιάς

27,56€ 24,80€
Μαθηματική ανάλυση Ι

Παναγιώτης Τσεκρέκος

42,40€ 38,16€
Συνδυαστική, τεύχος 2

Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης

24,38€ 21,94€
TOP