Από το 1986, εκδόσεις ποιότητας: Πανεπιστημιακά συγγράμματα, βιβλία για τη Φυσικοθεραπεία με τη συνεργασία της Elsevier, βιβλία για τον Αυτισμό.
Αποκλειστικά σε εμάς: τα βιβλία για την αυτόνομη ενέργεια του Μιχάλη Καλογεράκη καθώς και στην Ελληνική γλώσσα, η Βίβλος των Vegans: The China Study.

Πανεπιστημιακά Συγγράμματα

Σε συνεργασία με καθηγητές από τις περισσότερες σχολές του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου καθώς και διαφόρων σχολών από όλη τη χώρα,
οι Εκδόσεις Συμμετρία έχουν εκδώσει και διανείμει χιλιάδες συγγράμματα, ενώ συνεχίζουν την αναπτυξιακή τους πορεία σε συνεργασία με ξένους εκδοτικούς Οίκους όπως η Elsevier, εμπλουτίζοντας την βιβλιοθήκη τους και προσφέροντας στον Έλληνα αναγνώστη,
εμπεριστατωμένες εκδόσεις.

Ειδικά Θέματα

Επιπλέον επεκτείνονται και σε εκδόσεις βιβλίων με ειδικά θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος, όπως η πράσινη ενέργεια, η υγιεινή διατροφή, ο αυτισμός και οι μαθησιακές δυσκολίες,
θέλοντας να συμβάλλουν στην σωστή ενημέρωση του κοινού με αξιόπιστα έργα για τα ευαίσθητα αυτά θέματα.

TOP