Για την διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα πρέπει υποχρεωτικά,πέραν του 12ψήφιου κωδικού τους,να δηλώνουν και την αστυνομική τους ταυτότητα (ή άλλο έγγραφο ταυτοποίησης π.χ διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης, ακαδημαϊκή ταυτότητα),ώστε να γίνεται έλεγχος ταυτοπροσωπίας στο σύστημα του ΕΥΔΟΞΟΥ.

Σε περίπτωση παραλαβής από τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να επιδεικνύεται η σχετική νόμιμη εξουσιοδότηση.