Λειτουργικά συστήματα

Παναγιώτης Τσανάκας

20,14€ 18,13€
Βάσεις δεδομένων

Ιωάννης Κόλλιας

20,14€ 18,13€
21,20€ 19,08€
Εισαγωγή στην πληροφορική

Γεώργιος Καραμπατζός

26,50€ 23,85€
Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Παναγιώτης Τσανάκας

26,50€ 23,85€
Το λειτουργικό συστήμα empix

Χρύσανθος Δελλαρόκας

27,56€ 24,80€
Μεταγλωττιστές

Νικόλαος Παπασπύρου

28,62€ 25,76€
Εισαγωγή στην πληροφορική

Δημήτριος Βαϊόπουλος

37,10€ 33,39€
Προγραμματίζοντας σε Matlab

Χρήστος Στεφανάκος

42,40€ 38,16€
Γραφικά, αρχές και αλγόριθμοι

Θεοχάρης Θεοχάρης

46,64€ 41,98€
Τηλεπικοινωνιακά συστήματα

Γεώργιος Κοκκινάκης

47,70€ 42,93€
53,00€ 47,70€
Αυτόματη τηλεφωνία

Ευριπίδης Μπίλλης

53,00€ 47,70€
Εισαγωγή στις επικοινωνίες

Γεώργιος Κοκκινάκης

55,12€ 49,61€
59,36€ 53,42€
Τηλεπικοινωνιακά συστήματα

Ευριπίδης Μπίλλης

65,72€ 59,15€

TOP