Προεντεταμένο σκυρόδεμα

Σπυρίδων Τσουκαντάς

15,90€ 14,31€
Μοναδοποιημένα φορτία

Κωνσταντίνος Αμπακουμκίν

15,90€ 14,31€
16,96€ 15,26€
Ασκήσεις τεχνικού σχεδίου

Ιωάννης Τζουβαδάκης

18,02€ 16,22€
2D & 3D σχέδιο στο AutoCAD

Ιωάννης Τζουβαδάκης

21,20€ 19,08€
Μαθήματα τεχνικού σχεδίου

Ιωάννης Τζουβαδάκης

26,50€ 23,85€
Θέματα οικοδομικής

Χρύσανθος Κιρπότιν

26,50€ 23,85€
Επεξεργασία νερού

Ανδρέας Ανδρεαδάκης

26,50€ 23,85€
Αθήνα 1830-2000

Γεώργιος Σαρηγιάννης

26,50€ 23,85€
Η τεχνική της κυκλοφορίας

Ευάγγελος-Γεράσιμος Ματσούκης

27,56€ 24,80€
Αντοχή των υλικών

Εμμανουήλ Γδούτος

27,56€ 24,80€
Περιβαλλοντική τεχνολογία

Μαρίνα Πανταζίδου

31,80€ 28,62€
Εισαγωγή στα λιμενικά έργα

Κωνσταντίνος Μέμος

31,80€ 28,62€
Τεχνική μηχανική,Τόμος Ι

Ευάγγελος Μαρκέτος

33,92€ 30,53€
Θεωρία ελαστικότητας

Εμμανουήλ Γδούτος

36,04€ 32,44€
Αεροδρόμια

Κωνσταντίνος Αμπακουμκίν

42,40€ 38,16€
Αεροδρόμια

Ευάγγελος-Γεράσιμος Ματσούκης

44,52€ 40,07€
Στατική: ασκήσεις,Τόμος II

Εμμανουήλ Γδούτος

47,70€ 42,93€
Σιδηροδρομική θεωρία και εφαρμογές

Κωνσταντίνος Λυμπέρης

55,12€ 49,61€
Συνοριακά στοιχεία

Ιωάννης Κατσικαδέλης

61,48€ 55,33€
Στατική,Τόμος Ι

Εμμανουήλ Γδούτος

63,60€ 57,24€
Δυναμική ανάλυση των κατασκευών

Ιωάννης Κατσικαδέλης

65,72€ 59,15€
79,50€ 71,55€
Στατική,Τόμος II

Εμμανουήλ Γδούτος

82,68€ 74,41€
Πολεοδομικός σχεδιασμός

Αθανάσιος Αραβαντινός

84,80€ 76,32€

TOP